Logo


Late Shri Vishnu Waman Thakur Charitable Trust

Hitendra Thakur

Shri. Hitendra Vishnu Thakur

President

Mukund Padhye

Shri. Mukund Raghunath Padhye

Secretary

Purushottam Kodolikar

Shri. Purushottam Dattatray Kodolikar

Trustee

Pradeep Tendolkar

Shri Pradeep Vishnu Tendolkar

Trustee